องค์การบริหารส่วนตำบลแขม ยินดีต้อนรับ

 
 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
    ตำบลแขมเป็นตำบลหนึ่งของอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอ อุทุมพรพิสัยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย ประมาณ 12 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตำบลใกล้เคียงดังนี้
  ทิศเหนือ ติดต่อตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย
  ทิศใต้ ติดต่อตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย
  ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัย
  ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
เนื้อที่
    ตำบลแขมมีเนื้อที่ประมาณ 23 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,375 ไร่

ภูมิประเทศ
    ลักษณะภูมิประเทศของตำบลแขม มีลักษณะเป็นที่ราบสลับกับที่ดอน และป่าไม้เบญจพรรณเหมาะสำหรับทำพื้นที่ทางการเกษตร เลี้ยงสัตว์ และอุตสาหกรรม มีลำน้ำที่สำคัญได้แก่ ห้วยผือพับ ห้วยคล้อ และคลองกระโดน
 
ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่ค่ะ
 
Download File  View File
 
 
 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขม

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ร้องเรียนทุจริต
E-Service
Facebook อบต.แขม
รับฟังความคิดเห็น1
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
สสส
จังหวัดศรีสะเกษ
การท่อง
จัดซื้อจัดจ้าง
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111