องค์การบริหารส่วนตำบลแขม ยินดีต้อนรับ

 
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
หัวข้อข่าว วันที่
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปสำนักสงฆ์ศิริมงคล บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [27 ก.ค 2022]
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปสำนักสงฆ์ศิริมงคล บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [27 ก.ค 2022]
อาหารเสริม (นม) เทอม 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2565 [26 ก.ค 2022]
อาหารเสริม (นม) เทอม 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2565 [26 ก.ค 2022]
อาหารเสริม (นม) เทอม 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2565 [26 ก.ค 2022]
อาหารเสริม (นม) เทอม 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2565 [26 ก.ค 2022]
อาหารเสริม (นม) เทอม 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2565 [26 ก.ค 2022]
อาหารเสริม (นม) เทอม 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2565 [26 ก.ค 2022]
อาหารเสริม (นม) เทอม 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2565 [26 ก.ค 2022]
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขม

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ร้องเรียนทุจริต
E-Service
Facebook อบต.แขม
รับฟังความคิดเห็น1
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
สสส
จังหวัดศรีสะเกษ
การท่อง
จัดซื้อจัดจ้าง
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111