องค์การบริหารส่วนตำบลแขม ยินดีต้อนรับ

 
 
วันนี้ 1/7/65 นายชาญณรงค์ ใยเมือง นายกอบต.แขมขอความร่วมมือจาก อบต.หนองห้าง ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าเพื่อตัดต้นไม้ที่อยู่ในระดับสูง บริเวณสายทางรอบหมู่บ้าน บ้านโนนสูง ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
 
 
 
 
 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขม

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ร้องเรียนทุจริต
E-Service
Facebook อบต.แขม
รับฟังความคิดเห็น1
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
สสส
จังหวัดศรีสะเกษ
การท่อง
จัดซื้อจัดจ้าง
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111