องค์การบริหารส่วนตำบลแขม ยินดีต้อนรับ

 
 
วันนี้ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายชาญณรงค์ ใยเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขมพร้อมทีมงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการนาแปลงใหญ่ ณ บ้านโนนสาย ต.แขม โดยมีนายอำเภออุทุมพรพิสัย นายศราวุฒิ ทรงโฉม มาเป็นประธานในพิธี
 
 
 
 
 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขม

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ร้องเรียนทุจริต
E-Service
Facebook อบต.แขม
รับฟังความคิดเห็น1
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
สสส
จังหวัดศรีสะเกษ
การท่อง
จัดซื้อจัดจ้าง
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111