องค์การบริหารส่วนตำบลแขม ยินดีต้อนรับ

 
 
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2563 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

      

รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2564 วันที่ 8 เมษายน 2564

      

-รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่้ 1 ปี 2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

      

รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2563 วันที่ 14 ธันวาคม 2564

      

รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญที่ 3 ครั้้งที่ 2 ปี 2563 วันที่ 15 สิงหาคม 2564

      

รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2564

      

รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2564

      

รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

      

 
 
 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขม

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ร้องเรียนทุจริต
E-Service
Facebook อบต.แขม
รับฟังความคิดเห็น1
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
สสส
จังหวัดศรีสะเกษ
การท่อง
จัดซื้อจัดจ้าง
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111