องค์การบริหารส่วนตำบลแขม ยินดีต้อนรับ

 
 
สถิติผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2563

      

คำขอดูข้อมูลข่าวสาร

      

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตําบลแขม (16/10/2563)

      

ประกาศ อบต.แขม เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลแขม (02/06/2560)

      

 
 
 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขม

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ร้องเรียนทุจริต
E-Service
Facebook อบต.แขม
รับฟังความคิดเห็น1
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
สสส
จังหวัดศรีสะเกษ
การท่อง
จัดซื้อจัดจ้าง
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111