องค์การบริหารส่วนตำบลแขม ยินดีต้อนรับ

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค. 2565

     

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 2565

     

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 2565

     

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 2564

     

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 2564

     

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 2564

     

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน ก.ค.- ก.ย. 2563)

      

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เม.ย.- มิ.ย. 2563)

      

12 3 4 5 6
 
 
 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขม

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ร้องเรียนทุจริต
E-Service
Facebook อบต.แขม
รับฟังความคิดเห็น1
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
สสส
จังหวัดศรีสะเกษ
การท่อง
จัดซื้อจัดจ้าง
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111