องค์การบริหารส่วนตำบลแขม ยินดีต้อนรับ

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์) (21/02/65)

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 4 รายการ (11/02/65)

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (28/01/65)

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (20/01/65)

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) (12/01/65)

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงานชนิดโต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว (12/01/65)

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตัว (12/01/65)

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้ทำงาน พนักพิงหลังสูง จำนวน 2 ตัว (12/01/65)

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงหลัง จำนวน 3 ตัว (12/01/65)

     

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
 
 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขม

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ร้องเรียนทุจริต
E-Service
Facebook อบต.แขม
รับฟังความคิดเห็น1
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
สสส
จังหวัดศรีสะเกษ
การท่อง
จัดซื้อจัดจ้าง
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111