องค์การบริหารส่วนตำบลแขม ยินดีต้อนรับ

 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแขม 
หมู่ ๑๐ ตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๒๐
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐ ๔๕๘๒ ๖๐๙๘
Email : Khaem.go.th@gmail.com
Fackbook : องค์การบริหารส่วนตำบลแขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ


ชื่อ :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
ข้อความ :
 
 
 
 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขม

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ร้องเรียนทุจริต
E-Service
Facebook อบต.แขม
รับฟังความคิดเห็น1
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
สสส
จังหวัดศรีสะเกษ
การท่อง
จัดซื้อจัดจ้าง
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111